SGS ve TEDAR Tedarikçi Değerlendirme (Tetkik) ve Sertifika Programı

Başarılı tedarikçi yönetimi ile firmalar, tedarik zincirindeki iş ortaklarının/tedarikçilerinin yüksek standartlarda kalite, güvenlik, emniyet ve çevre, sosyal konulara tutarlı olarak uygun olduklarını ve değerlerini aktif olarak desteklediklerini garanti ederek, firmalarının itibarını ve marka değerini korumaktadır.

Bu kapsamda, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) ve SGS Türkiye, hazırlıkları devam eden “Tedarikçi Değerlendirme (Tetkik) ve Sertifika Programı” için işbirliği yapmaktadır. SGS ve TEDAR Tedarikçi Değerlendirme ve Sertifika Programı ile, çeşitli ölçeklerde firmaların tedarikçilerinin uyum ve performansını düzenli olarak tetkik etmesi için değerli bir araç sağlamayı hedeflemektedir ve firmaları işlemlerini yönetmek için özgür bırakmaktadır.

SGS, çok çeşitli endüstriler için tetkik ve denetim hizmetlerinde dünya çapında tanınan bir liderdir. Son derece deneyimli tetkikçileri, ihtiyaçlara ve belirtmelere dayalı kapsamlı tedarikçi tetkikleri sağlamaktadır. Tedarikçilerin belirlenen kalite standartlarını devam ettirdiklerini garanti edecek bağımsız bir çift göz ve kulak olmaktadır. SGS’de tetkikçiler sadece firma endüstrisi ve iş alanı ile ilgili bilgiye sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda daha işlevsel bir görev de üstlenebilirler. Bu sebeple, herhangi bir firmanın benzeri bir iç tetkik ekibi kurmasından çok daha uygun maliyetlidir.

TEDAR, sektöründe önde gelen 7 firma tarafından (Siemens A.Ş., Bosch Türkiye, QNB Finansbank, Borusan Holding, Zer Merkezi Hizmetler, PMMS; Bosch ve Siemens Ev Aletleri), Aralık 2013’te, T.C. Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamaları aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. TEDAR’ın misyonu, sürdürülebilirlik ve çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve iş dünyasının beklentilerine uygun olarak, ilgili paydaşlarımızla birlikte, etik değerlerimize bağlı kalarak tedarik zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda bulunarak ülkemizin rekabetçiliğine katma değer yaratmaktır. TEDAR’ın vizyonu, ülkemizde, alanında tüm paydaşlarına dünya standartlarında katma değer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. TEDAR’ın kuruluş amaçları arasında tedarik zinciri fonksiyonunun, firmaların ve profesyonellerin gelişimi ve katma değer yaratılması yer almaktadır.

Bu kapsamda, SGS ve TEDAR Tedarikçi Değerlendirme (Tetkik) ve Sertifika Programı ile SGS bağımsız uzman denetçileri, firmalara gelişmiş sonuçlar ve tedarikçilerinin performansının sektöründe lider bir kurum tarafından doğrulandığını bilmenin rahatlığını sunar.