Üyelik bedelleri
  Kurumsal Üyelik 
(< 250 Çalışan)
Kurumsal Üyelik 
(> 250 Çalışan)
Bireysel Üyelik
Giriş Ödentisi 1.650TL 3.300TL 275TL
Yıllık Aidat 1.100TL 2.200TL 165TL
 

Üyeler için tahakkuk edecek ilk yıl üyelik aidatı (yıllık), üyelik başvuru tarihine göre, aşağıdaki oranlarda tahsil edilecektir.

 • 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arası %100
 • 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arası %75
 • 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arası %50
 • 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arası %25
 
Üyelik için gerekli evraklar

Bireysel Üyelik

 • Bireysel başvuru formu
 • İkametgah senedi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf

 Başvuru Formu

 
Kurumsal üyelik
 • Kurumsal başvuru formu
 • Tüzel kişiliğe ait dernek başvurusuna ilişkin noterden tasdikli yönetim kurulu kararı
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Temsilcinin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah senedi
 • 4 adet fotoğraf

 Başvuru Formu