Üyelik bedelleri (2020)
  Kurumsal Üyelik 
(< 250 Çalışan)
Kurumsal Üyelik 
(> 250 Çalışan)
Bireysel Üyelik
Giriş Ödentisi 2.000 TL 4.000 TL 330 TL
Yıllık Aidat 1.350 TL 2.700 TL 200 TL
 

Üyeler için tahakkuk edecek ilk yıl üyelik aidatı (yıllık), aşağıdaki oranlarda tahsil edilecektir.

 • 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arası %100
 • 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arası %75
 • 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arası %50
 • 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arası %25
 
Üyelik için gerekli evraklar

Bireysel Üyelik

 • Bireysel başvuru formu
 • İkametgah senedi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf

 Başvuru Formu

 
Kurumsal üyelik
 • Kurumsal başvuru formu
 • Tüzel kişiliğe ait dernek başvurusuna ilişkin noterden tasdikli yönetim kurulu kararı
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Temsilcinin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah senedi
 • 4 adet fotoğraf

 Başvuru Formu